Obesitas is een steeds groter wordend probleem. Het is een ziekte, “the new millenial disease”. Volgens de World Health Organization (WHO) is de incidentie van obesitas al meer dan verdubbeld sinds 1980, met cijfers in Europa van 30-70% overgewicht en 10 tot 30% obesitas. Meer en meer kinderen lijden aan overgewicht, met de nodige gevolgen van dien op cardiovasculair vlak, het ontwikkelen van diabetes, van orthopedische en van mentale problemen. De mortaliteit van overgewicht is nog groter dan van ondergewicht, terwijl overgewicht eigenlijk te voorkomen zou moeten zijn. 

Bariatrische ingrepen

De gastric bypass is wereldwijd de meest uitgevoerde ingreep voor obesitas.

Lees meer

Bij de sleeve gastrectomie wordt de maag verkleind tot een smalle buis, door 60 tot 85% van de maag weg te nemen.

Lees meer

De term revisionele chirurgie slaat op het feit dat een nieuwe operatie nodig is omwille van een eerder gefaalde bariatrische operatie.

Lees meer

Operaties