Behandeling van obesitas

Niet-chirurgische aanpak

Dieetaanpassingen en voldoende lichaamsbeweging zijn de hoeksteen in de therapie om het gewicht onder controle te krijgen. Ook wanneer u wel in aanmerking komt voor een chirurgische behandeling, is een aangepaste levensstijl een absolute must. Daarnaast is een goede slaaphygiëne ook van belang.

In weloverwogen gevallen kan bepaalde medicatie (Orlistat, Liraglutide,…) een hulpmiddel zijn om gewicht te verliezen, weliswaar steeds in combinatie met levensstijlveranderingen.

Chirurgische aanpak

Het is echter uit veel studies gebleken dat een heelkundige ingreep de grootste kans biedt op een succesvolle en duurzamere behandeling op langere termijn. Naast het bekomen van gewichtsverlies, zien we ook een verbetering of zelfs volledige verdwijnen van de bijbehorende klachten (comorbiditeiten). Om deze reden wordt bariatrische heelkunde steeds meer als metabole chirurgie gezien. De perceptie dat dit een louter esthetische ingreep is, is bijgevolg achterhaald. Het gaat om chirurgie die in de juiste gevallen resulteert in een vermindering aan gezondheidsrisico’s en dus een verbetering van levenskwaliteit!

Onder comorbiditeiten verstaan we o.a. diabetes type 2, hoge bloeddruk en slaapapneu. Maar ook hypercholesterolemie, gewrichtsklachten en reflux zijn klachten die verbeteren postoperatief.

Wie komt in aanmerking voor chirurgie?

Sinds 2007 is in België terugbetaling van bariatrische ingrepen door de ziekenfonds mogelijk mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan:

BMI-vereisten

  • BMI > 40 kg /m²
  • BMI > 35 met comorbiditeiten zoals therapieresistente hoge bloeddruk (mits 3 medicamenten), slaapapneu of diabetes (suikerziekte)
  • BMI > 35 na een eerdere gefaalde bariatrische ingreep

Andere wettelijke criteria

  • Minimumleeftijd 18 jaar
  • Gedocumenteerde dieetpogingen van minimum 1 jaar
  • Goedkeuring van een multidisciplinair team (chirurg, psycholoog, endocrinoloog, diëtist)

Bariatrische ingrepen

De gastric bypass is wereldwijd de meest uitgevoerde ingreep voor obesitas.

Lees meer

Bij de sleeve gastrectomie wordt de maag verkleind tot een smalle buis, door 60 tot 85% van de maag weg te nemen.

Lees meer

De term revisionele chirurgie slaat op het feit dat een nieuwe operatie nodig is omwille van een eerder gefaalde bariatrische operatie.

Lees meer