Appendix

De appendix is een aanhangsel van de blinde darm (caecum) en is gelegen in de rechteronderbuik. De functie van de appendix is onduidelijk, mogelijks speelt het een rol in het immuunsysteem.

Acute appendicitis

De meest voorkomende aandoening van de appendix is de acute ontsteking (acute appendicitis).

Symptomen

Typische symptomen zijn:

  • Pijn rond de navel of bovenbuik, die nadien migreert naar de rechteronderbuik
  • Verminderde eetlust
  • Misselijkheid en/of braken
  • Koorts

Een acute appendicitis veroorzaakt een buikvliesontsteking (peritonitis) die lokaal is met pijn in de rechteronderbuik, dan wel veralgemeend met hevige pijn verspreid over de hele buikwand.

Diagnose

De diagnose wordt bevestigd aan de hand van een bloedafname (met verhoogde inflammatoire waarden), en een echografie of CT-scan van de buik.

Behandeling

Een acute appendicitis moet operatief worden behandeld. Indien de ontsteking net begonnen is, zal de appendix zo snel mogelijk worden verwijderd om de evolutie naar een ‘gesprongen’ appendix te voorkomen. Indien de ontsteking te ver gevorderd is, dan spreekt men van een “appendiculair plastron”. In dit laatste geval, wordt gekozen om de appendix eerst ‘af te koelen’ met antibiotica om een operatie in tweede tijd veiliger te kunnen laten verlopen. Na 6 à 8 weken volgt dan een appendectomie “à froid”.

Operatie

Het verwijderen van de appendix gebeurt met een kijkoperatie via kleine incisies. De appendix wordt verwijderd en nadien onder de microscoop onderzocht. Bij aanwezigheid van etter in de buikholte, wordt een drain (buisje) nagelaten. Afhankelijk van de graad van ontsteking wordt na de operatie al dan niet antibiotica via een infuus gecontinueerd gedurende 24 uur tot 5 dagen. Indien dit niet het geval is, kan u doorgaans daags na uw ingreep naar huis.