Cholecystectomie

Functie van de galblaas

De galblaas ligt rechtsboven in de buik en is een peervormig orgaan dat aan de onderkant van de lever ligt. Gal zorgt voor een betere opname van vetten in de het darmstelsel. De galblaas dient als opslagfunctie (reservoir) voor de gal. Bij inname van voedsel, trekt de galblaas samen om gal af te scheiden. De gal gaat dan via de galwegen naar de darmen. Hoe vetrijker de maaltijd, hoe meer gal er wordt afgescheiden. Wanneer de galblaas verwijderd wordt, nemen de lever en de galwegen deze functie over.

Galstenen

De vorming van galstenen is de meest voorkomende aandoening van de galblaas. Dit ontstaat door storingen in de samenstelling van het galvocht of belemmering in de galafvoer. De aanwezige stenen kunnen de binnenwand van de galblaas beschadigen en aanleiding geven tot een galblaasontsteking (cholecystitis), of galwegontsteking (cholangitis) of ontsteking van de alvleesklier (biliaire pancreatitis). Iedereen kan galstenen ontwikkelen. Het komt echter frequenter voor bij vrouwen, ouder dan 40 jaar, bij overgewicht en ook na plotse vermagering.

Symptomen

Galstenen kunnen asymptomatisch zijn. Klassiek wordt een “galkoliek” beschreven als een hevige pijn rechtsboven in de buik, aanvalsgewijs, met bewegingsdrang, en vaak bandvormig uitstralend naar de rug. In sommige gevallen is de kliniek minder uitgesproken en kunnen ze aanleiding geven tot atypische ongemakken, bijvoorbeeld een zeurende pijn gelokaliseerd ter hoogte van de maagstreek. Bij klachten is het aangewezen om de galblaas te laten verwijderen om recidiverende galkolieken of een beginnende ontsteking te voorkomen.

Diagnose

De diagnose wordt vaak bevestigd aan de hand van een echografie van de buik en een bloedname.

Wanneer is een operatie nodig?

  • Symptomatisch galsteenlijden
  • Acute cholecystitis < 72 uur
    (Bij een ontsteking > 72 uur wordt best eerst afgekoeld met antibiotica, gevolgd door een galblaasoperatie in tweede tijd na 6 à 8 weken)
  • Biliaire pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier ten gevolge van galstenen)
  • Choledocholithiasis (stenen in de galwegen)

Behandeling

De behandeling van symptomatisch galsteenlijden bestaat uit een operatie.

In principe gaat dit door via een kijkoperatie (laparoscopie). Er worden een 4-tal sneetjes in de bovenbuik gemaakt. De galblaas wordt in zijn geheel verwijderd, inclusief stenen. Dit kan via dagziekenhuis of via één nacht hospitalisatie. In zeldzame gevallen, indien er teveel vergroeiingen zijn of indien de onsteking te ver gevorderd is, is een open snede noodzakelijk.